Ochrana osobných údajov v spoločnosti Bontia a.s.

Bontia a.s., IČ: 257 52 871, so sídlom Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiel B, vložka 5875.

ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Venujeme obrovské úsilie ochrane osobných údajov, ktoré získame od našich zákazníkov.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie ponúkaných služieb, hlavne na vytvorenie daňového dokladu a doručenie zásielky. Ďalej zhromažďujeme údaje o vašej návšteve našich stránok, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb, verziu internetového prehliadača, vašu IP adresu, dátum a čas návštevy našich stránok, zoznam navštívených stránok a pod.

V žiadnom prípade nezhromažďujeme údaje o vašich platobných kartách. Keď budete zadávať údaje o platobnej karte, odosielate údaje našej banke, ktorá nám ich neposkytuje.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú prístupné len nám a Vám. Prístup k osobným údajom obmedzíte zadaním Vášho prístupového mena a hesla. Osobné údaje si môžete kedykoľvek prezrieť, upraviť alebo zmazať.

Zhromažďované osobné údaje sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu.

Osobné údaje prenášané po internete sú šifrované protokolom SSL (Secure Socket Layer) tak, aby ich nikto nemohol prečítať.

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromaždené osobné údaje budú použité len na poskytovanie vyžiadaných a dopredu odsúhlasených služieb. Keď nám k tomu dáte súhlas, budú použité k tomu, aby sme vám poskytli dôležité informácie o produktoch a službách, o objednávkach a ich plnení.

Niektoré osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania týchto stránok, napr. na urýchlenie opakovaného zadávania rovnakých údajov, zlepšenie prehľadnosti a funkčnosti stránok.

Niektoré osobné údaje budú poskytnuté tlačiarni a dopravcovi, aby vybavili Vaše požiadavky. Budú im poskytnuté len tie osobné údaje, ktoré sú nutné na poskytnutie konkrétnej služby. Vyžadujeme od nich, aby s týmito údajmi nakladali diskrétne a aby ich nepoužívali na iné účely.

REGISTRÁCIA NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlasujeme, že sme zaregistrovaný Úradom pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00031261.